Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska English English
TELETAL TELETAL

Teletal 020-221144

Teletal är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst där du får stöd av en tredje person som följer med i samtalet. Du behöver inte boka tjänsten och inte ha något tillstånd.

LÄNKAR FÖR STÖD OCH INFORMATION LÄNKAR FÖR STÖD OCH INFORMATION


Föräldraförening för dyslektiska barn
Föräldraförening för Dyslektiska Barn

Dyslexiförbundet FMLS
Dyslexiförbundet FMLS

FMLS: Skrivknuten ger även råd, stöd och information. Genom exempelvis anordna föreläsningar, mässor, ta emot studiebesök. För privatpersoner är det gratis.


Specialpedagogiska skolmyndigheten


Inläsningstjänst
 

Skolverket
NCS
 

Myndigheten för tillgängliga medier


Kod knäckarna

FDB´S NYHETER SOM PDF FDB´S NYHETER SOM PDF

Äldre tidskrifter från FDB publiceras i PDF.

FDP

DYSLEXIHÖRNA PÅ STADSBIBLIOTEKET DYSLEXIHÖRNA PÅ STADSBIBLIOTEKET


I dyslexihörnan finns material för lärare, föräldrar och andra om hur man kan hjälpa barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Informationsblad som du får ta med hem.

I Dyslexihörnan finner du:
 

Råd till lärare och föräldrar

Krav föräldrar kan ställa på skolan

Bra telefonnummer och webbplatser

Böcker och filmer om dyslexi

  • Om lagar och betyg

  • Om inlästa skolböcker

  • Lära sig engelska

  • Om pedagogiska datorprogram

  • Om DAISY-spelare, datorprogram, läspenna och andra alternativa verktyg.

TALBÖCKER TALBÖCKER


Talböcker görs för dig som har en läsnedsättning, med stöd av Upphovsrättslagen. De görs i Daisy-format. Det innebär att du kan bläddra, söka och sätta bokmärken i dem. Talböcker kan du läsa i en Daisy-spelare, mp3-spelare (inte alla), dator eller i en smartphone via appen Legimus. De allra flesta böcker finns numera i Daisy-format.

På biblioteket kan du låna böcker på Daisy. Vi kan även hjälpa dig att komma igång med egen nedladdning och appen Legimus. Kontakta personalen för mer information.

Läs mer om talböcker och appen Legimus…

BOKTIPS
141283
Language and reading disabilities
118242
Ungdomar läser och skriver
111971
Dyslexi
112907
Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld
ÄPPELHYLLAN ÄPPELHYLLAN


Äppelhyllan kallas en speciell avdelning på biblioteket, för barn och ungdomar med funktionshinder. 

Äppelhyllan Logotyp

 

Här hittar du  talböcker, kombinationer av bok & talbok, böcker på teckenspråk, taktila böcker och informationsmaterial.

På Äppelhyllan finns böcker om olika läshinder.

Läs mer på Äppelhyllans hemsida.

LÄSK-PÄRMEN LÄSK-PÄRMEN

LÄSK = Läs och Skriv

LÄSK pärmen
 

LÄSK-pärmen är en pärm som innehåller information om läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. Den tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning, arbetsminne m.m. och ger tips både till undervisning och läxläsning.

Pärmen finns att läsa och låna på biblioteket. 

Vill du hellre läsa den på din datorskärm eller surfplatta så hittar du länken här. 

 

Läs och Skriv

Tidningen Läs & Skriv är Dyslexiförbundets ansikte utåt och utkommer med nya nummer fyra till sex gånger per år.

Tidningen fokuserar på läs-, skriv- och räknesvårigheter och hur det är att leva med dessa. Det finns också ett fokus på:

Utbildning

Arbetsmarknad

Politik

Forskning

Hjälpmedel

NYHET! Nu finns Läs & Skriv även som digital tidning.

Läs och skriv finns som digital tidning

Ljudmagasinet

Ljudmagasinet är en oberoende taltidning som ges ut av Kultur i Väst, som är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning.

Vi riktar oss främst till dig som är synskadad, men även till dig som hellre lyssnar än läser.

Ljudmagasinet är gratis och kommer ut var varannan vecka och innehåller kultur, aktualiteter, tävlingar, relationsexpert och reportage.

http://www.kulturivast.se/ljudmagasinet