Hoppa till innehåll


Via Facebook och Instagram publicerar vi bilder på historiska föremål som finns i
kommunens ägo. Det kan dels vara fotografier, men också bilder på föremål från
de samlingar som finns magasinerade i Röshult.  

Sedan 2013 finns Ulricehamnsbygdens Forskarrum på Flickr

I dagsläget innehåller vår Flickr-sida många tusen äldre foton med Ulricehamnsmotiv.

Genom Ulricehamnsbygdens Forskarrum erbjuder Ulricehamns kommun Kultur och Bibliotek en interaktiv plattform där medborgare kan titta på, ladda ner, tagga och kommentera historiska bilder. Skaffa gärna ett gratis användarkonto på Flickr och hjälp oss samla informationkring bilderna genom att skriva i kommentarsfältet under aktuell bild.

Bilderna tillhör Ulricehamns museums bildarkiv och det är Ulricehamns kommun som innehar rättigheterna till bilderna, vilket betyder att de inte får användas kommersiellt.

Bildmaterialet kommer med tiden att växa och systematiseras så det blir lättare att hitta bland motiven. Dubbletter av foton kommer att plockas bort och vi kommer att lägga till bildtexter och sökord till fler bilder.

Kulturverksamhetens uppdrag är att dokumentera och tillgängliggöra det lokala kulturarvet för invånarna. Om du skulle ha invändningar mot att något eller några av samlingens fotografier publicerats på Flickr, så tveka inte att kontakta oss.

SENAST INKÖPT VÄSTGÖTALITTERATUR
144749
Tivedens nationalpark
146258
Ätrans Dalgång
135391
Den resehandlande allmogen kring 1790
130840
Strömmen - ett gammalt frälsehemman under Torpa
130841
Kring Västergötlands berg

Släktforska

E-böcker i PDF

Vi har påbörjat en digitalisering av våra arkiv av äldre Ulricehamnsartiklar, litteratur och foton. Allt för att fler människor ska kunna nå och ta del av vårt rika kulturarv.

Ulricehamns Sanatorium och Badanstalt

Ulricehamns Sanatorium
och Badanstalt
(1912)

 

Bredgårdsmannen

Bredgårdsmannen
Leif Jonsson & Anna-Lena Gerdin
UV Väst Rapport 1997:11
Riksantikvarieämbetet

 

Trappan till Gällstads kyrka

Trappan till Gällstads kyrka
 Signe Sparre (1931)