Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska English English


BOKPRAT

HÖGLÄSNING

 

Här är vi 

som ansvarar och särskilt jobbar med barn- och ungdoms-avdelningen.

Kontakta oss gärna om du har frågor, tips, förslag eller något annat du vill tala om.

Petra Josefsson
Bibliotekarie
Tfn: 0321-59 51 55

Britt Dahlström
Bibliotekarie
Tfn: 0321-59 51 54


Gisela Hellstrand
Biblioteksassistent
Tfn: 0321-59 51 54

Inger Gotting
Bokuppsättare
Tfn: 0321-59 51 55

PROJEKTET LÄSA FÖR HUND PROJEKTET LÄSA FÖR HUND


Projektet avslutades i juni 2015.

Det är inte alla barn som är bekväma med att läsa högt för sin lärare eller för kompisarna i klassen. Det kan bero på många olika orsaker men att läsa högt för en hund har visat att de med låg självkänsla är mer villiga till interaktioner med djur än med människor, de fokuserar bättre med djur närvarande, glömmer sina begränsningar och vågar mer då läsning med djur är mindre skrämmande. När man sitter nära/klappar en hund när man läser blir man mer avslappnad och blodtrycket sjunker. Det hela blir till en mysig stund som ger närhet, värme och ökat självförtroende - hunden tycker barnet läser bra!

 

Bakgrund

Det hela började i Salt Lake citys huvudbibliotek år 1999 som "Dog day afternoons" under 4 veckor. Utvalda barn med lässvårigheter samt sociala problem bjöds in att läsa för hundar. Det började med ett projekt som nu har övergått till permanent läshundsverksamhet.

Resultatet från projektet i Salt Lake city visade på följande resultat.

• Bättre läsförståelse och färdigheter
• Ökat självförtroende i relation med klasskamrater
• Erbjuder sig att läsa högt i klassrummet
• Slutförde och lämna in skoluppgifter oftare
• Mindre frånvaro
• Förbättrad hygien - dusch, tandborstning etc kan komma upp som samtalsämne vid lässtunden
• Utvecklade stark empatisk relation till djur

Genomförande
I Ulricehamnär det barn från Bogesundsskolan samt barn med funktionsnedsättning från olika verksamheter inom kommunen.

Så här går de till när man läser för Cocos
Varje barn tillbringar 25-30 min med läshunden Cocos. Först bekantar sig och pratar barnet med hunden. Vi sitter i en soffa eller på golvet på en pläd och hunden sitter eller ligger bredvid och i knät. Det blir naturligt att barnet klappar hunden medan han/hon läser och den naturliga reaktionen hos barnet är att man får ökad avslappning, hjärtat slår långsammare, blodtrycket sjunker och barnet känner sig lugnt.

Böcker som barnen läser är framtagna i samarbete med bibliotekarier eller skolpersonal. Finns även böcker om Cocos att läsa och har man en bok som man vill läsa för Cocos får man givetvis ta med sig den.

Hunden är utbildad och kan titta i boken med barnet och även till viss del följa dess finger när det läser. Oftast är det lätt att få barnet att förklara svåra ord genom att t ex säga: Cocos har aldrig hört det där ordet, kan du inte förklara för honom vad det betyder?

Till nästa träff kan barnet få i uppgift att rita en bild och skriva något till Cocos som den sedan visar och läser upp.

Cocos kan också ha med sig en av sina egna böcker som barnet får läsa.

Som avslutning på läspasset kan barnet får göra något trick med hunden, spela ett hundspel, putta boll, ha dragkamp eller annan lämplig aktivitet. Efter avslutat program får barnet en bok med ett tassavtryck från Cocos. Barnet får även ett läskort. Sedan uppmanas barnet att skicka mail till Cocos och berätta vilka böcker man läst eller annat man vill berätta för hunden. Terapihundsföraren för loggbok över hur mycket barnet läser, hur koncentrationsförmågan är m.m.

LÄNK-TIPS LÄNK-TIPS

Skolappar.nu
Skolappar.nu är en ny webbsida som samlar och recenserar appar som passar bra för undervisning och lärande. I redaktionen finns ett antal pedagoger som skriver recensioner kopplade till läroplanen. Innehållet i Skolappar är indelat efter skolämne, plattform och målgrupp, och samlar appar som passar barn i olika åldrar samt vuxna.

Hjälp

OBS! OBS!

Om du befinner dig på den här sidan eller någon av de sidor som finns under barnsidan när du gör din sökning i sökfältet ovan så söker du bara bland bibliotekets barnböcker!